COOKIES: gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Nieuwe Europese regels luchtkwaliteit onvoldoende, volle kracht vooruit met lokaal en landelijk beleid voor schone lucht

Afbeelding

D66 stemt vandaag tegen een nieuwe wet over luchtvervuilingsplafonds in de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is zeer ontevreden omdat de wet in de onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement behoorlijk is afgezwakt.

"De slechte luchtkwaliteit in Nederland en Europa veroorzaakt long, hart- en vaatziekten bij honderdduizenden mensen, vieze lucht leidt tot vroegtijdige sterfte van ongeveer 450.000 Europeanen per jaar. Ook de economische gevolgen van de vervuilde lucht zijn groot. Gezien de urgentie, doet dit voorstel te weinig. D66 kan niet anders dan tegen stemmen en op Nederlands en lokaal niveau met nog meer motivatie inzetten op maatregelen voor schone lucht. Schone lucht is een recht voor iedereen.”

Druk vanuit lidstaten
Onder druk van de nationale regeringen zijn de reductiedoelen voor methaan uit de wetgeving geschrapt, de ammoniadoelen zijn zwakker en de uitstootdoelen voor 2025 zijn niet bindend. De doelen voor 2030 blijven bindend, maar zijn niet voldoende ambitieus. Luchtvervuiling zal in grote delen van Europa ruim boven de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie blijven. Lidstaten mogen ook afwijken van de doelen als blijkt dat bronbeleid (zoals emissienormen voor dieselauto’s) anders uitpakken dan verwacht.

"Luchtkwaliteit moet uiteindelijk Europees opgelost worden, maar de grootste knelpunten in Nederland zullen we ook moeten aanpakken met nationale en lokale maatregelen. In steden als Rotterdam, Amsterdam en Utrecht heeft D66 al het voortouw genomen voor goede initiatieven tegen vieze lucht, maar er is nog een lange weg te gaan", aldus Gerbrandy.

Nationaal Luchtplan
D66 ziet schone lucht als een recht voor iedereen en ziet daar ook een belangrijke taak voor de overheid. In de Tweede Kamer werd op initiatief van D66 eerder deze maand een motie voor een Nationaal Luchtplan in 2018 aangenomen. Daarmee heeft de Kamer een helder politiek signaal afgegeven om samen met provincies en gemeenten in 2018 te komen met een nieuw Nationaal Luchtplan, gericht op gezonde lucht, en om daarbij de meest vervuilde punten als eerste aan te pakken.

D66 Alliantie