COOKIES: gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Historische stemming ratificatie klimaatakkoord Parijs

Afbeelding

Het Europees Parlement heeft zojuist met overgrote meerderheid ingestemd met de ratificatie van het klimaatakkoord, gesloten op de klimaattop in Parijs vorig jaar.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy noemt het een historische stemming: "Met deze stem heeft Europa zich verzekerd van een plek aan de tafel op de komende klimaattop in Marrakesh. We moeten dit politieke momentum aangrijpen en woorden om zetten in daden. Het politiek leiderschap dat nu wordt getoond door de EU maar ook Amerika en China, moeten we aangrijpen om echte stappen te zetten voor een schonere en duurzamere wereld."

Twee weken geleden werd Gerbrandy aangewezen als ‘rapporteur’ namens het Europees Parlement van een EU-klimaatwet die zestig procent van de Europese broeikasgassenuitstoot reguleert. De wet dekt de uitstoot die buiten het Europees emissiehandelssysteem vallen, zoals emissies van transport, afval, gebouwen, landbouw en bossen. Deze wet heeft als doel de klimaatafspraken van Parijs om te zetten in specifieke uitstootdoelen voor 2030 voor lidstaten van de Europese Unie. In het voorstel staat dat Nederland de uitstoot met 36 procent moet terugbrengen 2030, ten opzichte van het uitstootniveau in 2005.

"Nu een meerderheid het klimaatakkoord geratificeerd heeft, moeten we keihard aan de slag om de afspraken in concrete doelen uit te werken. Met alleen mooie beloftes op papier redden we het niet. Ik zal er alles aan doen om de wet vlot en met goed resultaat door het Parlement te loodsen. Klimaatverandering vraagt om snelle actie, we moeten geen dag langer wachten."

D66 Alliantie