COOKIES: gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerbrandy schroeft ambitie Europees energiebeleid op

Afbeelding

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is blij dat de commissie Innovatie, Technologie en Energie (ITRE) zojuist heeft gekozen voor een forse aanscherping van het voorstel van de Europese Commissie voor de toekomstige wetgeving voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Gerbrandy schrijft namens D66 mee aan de wetsvoorstellen.

Gerbrandy: “Het Europees Parlement schroeft de ambitie vandaag flink op. We moeten in Europa af van onze fossiele-energieverslaving. Onze economie kan schoner en slimmer. Dat is goed voor het klimaat en goed voor de portemonnee.”

Hogere doelstellingen
De Europese Commissie had een besparingsdoelstelling van 30% voorgesteld en ten minste 27% hernieuwbare energie voor 2030. Gerbrandy heeft bedongen dat de doelen verhoogd zijn naar respectievelijk 40% en 35% met nationaal bindende doelstellingen.

Zowel met het oog op klimaat als op energieafhankelijkheid is energiebesparing verreweg de goedkoopste en meest effectieve oplossing. Gerbrandy: “Poetin teert op een van de grootste reserves aan natuurlijk gas ter wereld. Als we in Europa minder afhankelijk willen worden van het gasmonopolie van Rusland, zijn hoge doelstellingen cruciaal. In plaats van pleiten voor meer energie maken wij ons daarom hard voor mínder energie: we investeren in energiebesparing. En door energie slimmer te gebruiken, voorkomen we dat we afhankelijk worden van Poetins grillen.”

Nationaal bindende doelen

Binnenkort kunnen de onderhandelingen met de Raad beginnen. Hierbij zal de grootste strijd naar verwachting gevoerd worden over de ambitiehoogte en de vraag hoe deze doelstellingen naar lidstaten worden vertaald. D66 is, zeker na bewezen successen in het verleden, voorstander van bindende, nationale doelen.

Gerbrandy: “De bindende, nationale doelstelling van 14% voor 2020 heeft Nederland bewogen door te pakken met de energietransitie. Dit heeft geleid tot het Energieakkoord. Dat is precies de reden dat D66 wil vasthouden aan het nationaal bindende karakter van de doelen voor 2030. Alleen zo kan Europa een oogje in het zeil houden en lidstaten zo nodig bijsturen.”

Ter aanvulling: Op 7 december stemt het Europees Parlement over de ‘governance richtlijn’. Dit voorstel moet een structuur opzetten om ervoor te zorgen dat de doelen worden gehaald en dat de samenhang met het energie- en klimaatbeleid van de lidstaten wordt vergroot. In januari stemt het Europees Parlement plenair over de energievoorstellen.

Gerelateerde artikelen

D66 Alliantie