COOKIES: gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy gaat belangrijkste EU-klimaatwet door het Europees Parlement loodsen

Afbeelding

Gerben-Jan Gerbrandy is aangewezen als 'rapporteur' van een EU-klimaatwet die zestig procent van de Europese broeikasgassenuitstoot reguleert. De wet dekt de uitstoot die buiten het Europees emissiehandelssysteem vallen, zoals emissies van transport, afval, gebouwen, landbouw en bossen. Het doel van het wetsvoorstel, uitgebracht door de Europese Commissie in juli dit jaar, is om de klimaatafspraken van Parijs om te zetten in specifieke uitstootdoelen voor 2030 voor lidstaten van de Europese Unie. In het voorstel staat dat Nederland de uitstoot met 36 procent moet terugbrengen 2030, ten opzichte van het uitstootniveau in 2005.

Als rapporteur is Gerbrandy verantwoordelijk voor het schrijven van de conceptvoorstellen van het Europees Parlement voor deze wet, en het leiden van de onderhandeling tussen de politieke fracties. Gerbrandy onderhandelt ook namens het Parlement met de Europese lidstaten en de Europese Commissie.

Snelle actie
Gerbrandy: "Europa en Nederland hebben het klimaatakkoord van Parijs getekend. Maar met alleen papier redden we het klimaat niet. Deze wet zet het akkoord om in concrete uitstootdoelen voor elke lidstaat van de Europese Unie. Zo weet iedereen precies wat er van ze verwacht wordt op het gebied van efficiƫntere gebouwen, schonere auto's en duurzame landbouw. Ik wil deze wet vlot en met goed resultaat door het Parlement loodsen. Bedrijven en investeerders willen tijdig weten hoe ambitieus de klimaatdoelen zijn. Bovenal vraagt de klimaatverandering om snelle actie."
 

D66 Alliantie