COOKIES: gerbrandy.eu maakt gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van cookies. Accepteer
Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Gerben-Jan Gerbrandy, europarlementariër D66

Bescheiden stap vooruit in hervorming Europese emissiehandel

Afbeelding

Stemming Europees handelssysteem voor emissierechten (EU ETS)

Het Europees Parlement stemde vandaag voor hervorming van het Europese CO2-emissiehandelssysteem (EU ETS). Een bescheiden stap. Zo wordt het overschot aan emissierechten verminderd, maar is het totale klimaatambitie van het systeem niet opgehoogd [1]. Wel kreeg het D66-voorstel voor een groter ETS-innovatiefonds van tien miljard euro een meerderheid.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy: "De aangenomen plannen zijn een kleine stap vooruit, maar het klimaatakkoord van Parijs vraagt om veel meer schone investeringen. De cementsector en andere sectoren die weinig internationaal handelen zouden geen gratis rechten mogen krijgen. Dat is slecht voor het klimaat en gaat ten koste van internationaal concurrerende bedrijven die wél bescherming nodig hebben. Ook de uitzonderingen voor Oost-Europese elektriciteitscentrales hadden wij graag verder willen inperken."  

Innovatiefonds

Een winstpunt voor D66 is een ETS-innovatiefonds van tien miljard euro [2]. "Ons voorstel voor extra financiële ondersteuning voor innovatieve projecten, zoals bioraffinaderijen en drijvende windmolens, heeft een meerderheid gekregen. Met innovatieve technologie kan het Europese bedrijfsleven vooroplopen in de wereldwijde transitie naar een duurzame economie," aldus Gerbrandy.

Op basis van de stemming van vandaag zal het Europees Parlement onderhandelen met de EU-lidstaten over de hervormingen van het Europese emissiehandelssysteem. De lidstaten vergaderen op 28 februari over de voorstellen in de Milieuraad (milieuministers).

Gerben-Jan Gerbrandy is daarnaast rapporteur van de Europese klimaatwet, die het klimaatakkoord van Parijs omzet in concrete maatregelen voor de sectoren die buiten het emissiehandelssysteem vallen (gebouwen, afval, landbouw en transport).

D66 Alliantie